Cursus
400 jaar Russische schilderkunst
door drs. Sjeng Scheijen, slavist
 

Geachte heer/mevrouw,
De cursus "400 jaar Russische schilderkunst' die Galerie Zakirova het afgelopen seizoen organiseerde, bleek een groot succes! Een hoge opkomst en enthousiaste reacties. Daarom wil ik alle klanten en bezoekers van de galerie opnieuw de mogelijkheid bieden deze cursus te volgen.
 
In een serie van vier dialezingen zal Sjeng Scheijen een boeiend overzicht geven van de Byzantijnse Kunst tot aan de begin 20e eeuwse Russische Avantgarde. De laat 19e eeuwse realistische schilderkunst, waarvan Ilja Repin één van de belangrijkste vertegenwoordigers was, zal daarbij uitvoerig aan bod komen.
Tevens zal Scheijen, die als gastconservator bij het Groninger Museum de Repin-tentoonstelling én de nieuwe expositie "Het Russische Landschap" samenstelde, een toelichting geven op de daar getoonde werken. Sjeng Scheijen schrijft voor NRC-Handelsblad en de Groene Amsterdammer over Russische cultuur en geeft gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam. Hij weet op inspirerende wijze te verhalen over historische, sociale en politieke aspecten. Vier avonden vol hartstocht, geestdrift en kunstzinnig genot!

Data: november 2004
Tijd: ontvangst vanaf 19.00 uur in de galerie, aanvang lezing 19.30 uur,
2 delen van 45 minuten, onderbroken door een koffiepauze
Kosten: € 97,50 p.p. inclusief lesmateriaal
Aanmelding: middels antwoordcoupon
 
Ik verheug me op uw deelname aan deze cursus,
Lilja Zakirova
 
programma en aanmelding
 
 
 
Terug
 


All rights reserved
© 1999-2014
 
z