Galerie Lilja Zakirova werd opgericht in 1993 en is gevestigd in de historische vestigingsstad Heusden aan de Maas. De galerie vertegenwoordigt hedendaagse kunstenaars uit Rusland en plaatst zichzelf daarmee in de eeuwenoude traditie van het bestendigen van de culturele banden tussen Rusland en het Westen. Lilja Zakirova selecteert haar kunstenaars op persoonlijke titel zonder rekening te houden met de waan van de dag. De oorspronkelijkheid, artistieke integriteit en conceptuele gedachtengang samen met het vakmanschap van de kunstenaar vormen voor haar de belangrijkste selectiecriteria, ongeacht het medium waarin hij of zij werkt. Inmiddels verheugt de galerie zich in een gestaag groeiende clientèle van kunstminnaars die het 16de eeuwse pand in het oude centrum van Heusden frequenteert en bij gelegenheid van vernissages, lezingen en kleine concerten in Russische sfeer, een verrassend en opvallend gezelschap van collectioneurs vormt.
 
Galerie Lilja Zakirova was founded in 1993 and is located in the historic fortified city of Heusden aan de Maas. The gallery represents contemporary Russian artists and so places itself in the ancient tradition of perpetuating the cultural connections between Russia and the West. Lilja Zakirova selects her artists on personal title without taking in account the delusions of the day. The originality, artistic integrity and conceptual train of thoughts along with the artists craftmanship together make up her most important selection criteria unregarded to the medium in which he or she works. Meanwhile the gallery enjoys a steadily growing clientele of art lovers who frequently visit the 16th century building in the historical centre of Heusden during it's vernissages, lectures and small concerts in Russian atmosphere and form a surprising and notable company of collectors.
 

 


All rights reserved
© 1999-2014
z