Alexander Gradobojev
biografie / biography
Informatie over prijzen kunt u aanvragen via lilja@zakirova.com
For information about prices, make contact by e-mail: lilja@zakirova.com
     FOTOGRAFIE
 
JULIUS CAESAR
 
Het is voor de eerste maal dat de Russische fotograaf Alexander Gradobojev werk toont in Nederland. Op verschillende plaatsen op de wereld zijn zijn foto's al getoond op grote internationale fotografiebeurzen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.
 
Galerie Lilja Zakirova toont een uit 35 delen bestaande fotocompilatie van een gipsen portretkop van Julius Caesar. De kunstenaar heeft het beeld vanaf 35 (licht) standpunten gefotografeerd en uit elk van deze foto's een deel genomen, waarmee hij een nieuwe constellatie heeft gemaakt. De verschillende foto-onderdelen hangen, onafhankelijk van elkaar, losjes naast en boven elkaar en vormen samen opnieuw de kop van de Romeinse keizer.
Met deze wijze van werken toont Gradobojev zich niet alleen een fotograaf in de klassieke zin, maar ook een conceptueel kunstenaar. Door middel van de fotografie en de manipulatie daarmee, tracht hij niet alleen een beeld van de werkelijkheid weer te geven maar ook het concept daarachter te verbeelden, dat hij voor zichzelf geformuleerd heeft.
Veel van zijn fotowerken gaan over de menselijke beschaving. De civilisatie van de mensheid laat altijd sporen na, zo stelt hij. Deze sporen worden bepaald door het standpunt dat de beschouwer inneemt ten aanzien van de beschaving, worden bepaald door de wijze waarop hij ernaar kijkt. Zo is het uiteindelijke product dat overblijft van de ontwikkeling van de mensheid synthetisch, een synthese van de verschillende standpunten die ingenomen zijn in de beschouwing van de geschiedenis. Het product van een beschaving is vanuit deze visie altijd een rationeel, geconstrueerd gegeven, voortkomend uit een verstandelijke ordening. Dit staat in tegenstelling tot de sporen uit de natuur, die een organische ontstaansgeschiedenis hebben.
 
De portretkop van Julius Caesar die de fotograaf als startpunt heeft genomen voor zijn fotocompilatie, is in feite een banaal voorwerp, een vorm die een materiŽle werkelijkheid verbeeldt die overeenkomt met de realiteit van alledag. Het beeld heeft als vorm een eigen plaats gekregen in het "museum van de civilisatie". Als fotograaf , als kunstenaar, wil Gradobojev daarin opnieuw een standpunt innemen. Door Julius Caesar vanuit een bestaand banaal portret opnieuw te verbeelden, werpt hij zowel een perspectief op de keizer zelf als op de wijze waarop de mensheid een nieuw beeld kan scheppen van een algemeen bekend gegeven. Een nieuwe eenheid, voortkomend uit losse, onafhankelijk van elkaar ontstane onderdelen.
 
Marike van der Knaap, kunsthistoricus
mei 2002
 
Terug naar overzichtspagina kunstenaars
 

 


All rights reserved
© 1999-2014
Julius Caesar
z