Lusia Popenko,White voile, 100×60, oil on canvas, 2007